fpar.pl - zdobądź wiedzę, wybierz firmę

Szkolenia BHP Poznań

Gustaw Szewczyk 2019-07-08 0 komentarzy
Szkolenia BHP Poznań

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wysłania pracowników na kursy BHP. Obowiązuje to zarówno nowo przyjętych pracowników, jak i tych, których ważność szkolenia okresowego się skończyła. Jak często powinno się przeprowadzać takie szkolenia? Ściśle określa to kodeks pracy. Można jednak powiedzieć, że zależy to od branży i charakteru wykonywanej pracy. Przyjmuje się, że:

  1. Osoby pracujące w trudnych warunkach i wykonujące prace niebezpieczne - szkolenie z zakresu BHP powinny obywać raz w roku.
  2. Pracownicy fizyczni, czyli tak zwana kadra robotnicza - powinna odbywać swoje szkolenia co trzy lata.
  3. Osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, w tym także pracownicy inżynieryjno-techniczni - takie szkolenie powinni odbywać raz na 5 lat.
  4. Najrzadziej, bo co sześć lat, szalenia z zakresu BHP i PPOŻ powinni przechodzić pracownicy administracyjno-biurowi.

Kto przeprowadza takie kursy? Jeśli jesteście Państwo z Wielkopolski i interesują Państwa takie kursy, to warto zgłosić się do firmy BHP-KOMPLEX, która przeprowadza szkolenia BHP w Poznaniu i okolicach. Kurs może być przeprowadzony w siedzibie firmy klienta lub też rekomendowana firma może udostępnić własne ośrodki szkoleniowo-dydaktyczne. Minimalny czas trwania takiego szkolenia to 4 godziny zegarowe. Przy czym szkolenie może mieć postać jednorazowego seminarium, a może być podzielone na kilka spotkań. Zawsze jednak kończy się ono egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów z różnych branż, firma umożliwiła także przeprowadzenie takiego kursu BHP online.

Skomentuj wpis jeżeli artykuł przypadł Ci do gustu...